KutBinnenlanders.nl

Dag: 12 oktober 2011

Goud

Het is slechts een kwestie van tijd voor we tot Europese culturele hoofdstad 2018 worden gebombardeerd. Het kan niet meer mis gaan, een groep intellectuelen – waaronder de Grote Geest P. Noordanus – is zich ermee gaan bemoeien.  Ik heb het over Brabant Brein, ‘Hersenen met een Hart.’ Een intelligente, wijze, slimme groep roodwit geblokte bollebozen wiens intellect onze gedachten ver te boven gaat. Maar gelukkig verwaardigen ze zich om ons wat wijsheidskruimels van hun rijk gedekte intellectuele dis toe te wuiven. Eet maar, volk. Tegen een geringe vergoeding uiteraard. Wat fijn, Brabant Brein!

Het is een ‘platform’ met daarin dijkgraaf, burgemeester, provinciebestuurder, expert, adviseur, deskundige, sluiswachter, kattenmepper, hennepvlechter, kreeftenteler, kattenviller, pillendraaier, rokkengraaier,  orgelspeler en dekenwever.  Geen wonder dat het zo’n doorslaand succes is. Voor slecht 350.000 euro exclusief BTW en onkosten bracht  Brabant Brein onnoemelijk veel wijsheid aan het licht. En wat bedenken deze slimmeriken als je ze bij elkaar zet? Met wat voor een briljante, panklare, alleen-voor-een-leeg-doel-in te koppen-voorzetten komen ze dan? Nou met een ‘topidee’ als dit:

‘Beelden bij elkaar brengen van intermenselijke betrokkenheid. Zowel in instellingen als thuis.’ En ook: ‘Meer onaffe architectuur.’ En wat dacht U van een pareltje als: ‘betekenisvol erfgoed maken.’ Vooruit nog eentje, omdat het zo inspireert. ‘Bemiddelen bij maatschappelijke processen.’
Zo.

Kijk eens op www.brabantbrein.nl. Kijk en huiver van de pure denkkracht van de dames en heren. Bijvoorbeeld van Peter Noordanus, in zijn vrije tijd burgemeester van Tilburg. Gevraagd naar welk idee Brabant ‘mooier, fantasievoller, poëtischer’ kan maken, antwoordt dit genie: ‘Wijkipedia.’ Wijkipedia, hoe verzint hij het!  Nog zo’n poëtisch plan: “Kom maar achterom wordt standaard.” In al zijn wazigheid toch heel helder!

En dit voor slechts 350.000 euro excl. BTW en onkosten! Ik herhaal het nogmaals, omdat het niet te geloven is wat een koopje de Provincie Brabant en de Brabantse steden hier hebben gedaan. Goud, puur goud, voor een grijpstuiver gedolven.

Omdat een mens nooit genoeg ideeën kan hebben, ging deze denktank door op de ingeslagen, met goud geplaveide weg. Wij formuleerden, na intensieve overpeinzingen, brainstormsessies en ruzies de volgende belangwekkende topideeën (tegen een prijs die in het geheel niet opweegt tegen de immense denkkracht die het ons kostte):

A. ‘Verbindingen Aangaan. Met Mensen. Dieren. Planten. En Dingen.’  (€ 12.433,- excl. BTW)

B. ‘In alle breedte de diepte te zoeken tussen de lagen van de Brabants bevolking en zo de dialoog aan te gaan op locaties waar deze lagen over de volle breedte de diepte van Brabant in al hun gelaagdheid demonstreren.’
(€ 43.323,33 excl. BTW)

C. ‘Alleen daar kan vrede heersen, waar pa tevreden de piepers jast.’
(€ 66.666,- excl. BTW)

 

Bananarama Consultancy // Top

 
Otto stond voor de spiegel. De geboren president directeur grootaandeelhouder van Bananarama Consultancy BV had zijn tanden gepoetst, zijn wenkbrauwen geëpileerd en zijn lippen gehydrateerd.
Hij legde nu de laatste hand aan zijn kapsel. Mooi, zo vond Otto. Zijn haren zaten zoals gewoonlijk weer fantastisch mooi. Ze glommen als bijenwas. Hij keek zijn spiegelbeeld streng aan, fronste zijn mannelijke wenkbrauwen en riep toen: ‘Joe kendoewit! Jij bent top, top! Top, ben je en vergeet dat niet. Absoluut! Een top-directeur. Top! Een top-manager! Top! Een top-vriend! Top top top! Ja jij bent een top-mens. Echt wel! Lief voor dieren. Zeker! Sympathiek en humorvol. Uiteraard! Mensen lopen met je weg. Wat heet! Je hebt het aan je kont hangen. Een rolmodel voor je personeel, een idool voor kinderen en jongvolwassenen. Je kunt het, topper. Top!’ Hij knipoogde vet naar spiegelbeeld-Otto. En tuitte zijn lippen alsof hij hem wilde kussen. Innig tevreden met zichzelf liep hij de retestrakke trap van zijn retestrakke loft af, opende de deur en stapte achter het stuur van zijn glimmend zwarte bolide. ‘Top!’ riep hij voordat hij gaspedaal tot de vloer intrapte.

 

© 2024 KutBinnenlanders.nl

Theme by Anders NorenUp ↑