Anno 2011 is het duidelijk. Loe de Jong is een akelige man die altijd in de schaduw blijft van zijn geniale, in Auschwitz gestorven tweelingbroer Sally. De Jongs ‘Koninkrijk’ – 29 dikke banden die niemand meer leest – is aanleiding voor de eendimensionale, onvruchtbare tegenstelling Goed-Fout, die in Nederland jarenlang het historisch debat over de Tweede Wereldoorlog beheerst. Als het einde van de reeks in zicht komt gaat De Jong de slotdelen eindeloos uitstrijken, om toch maar vooral zijn pensioen te kunnen halen als rijksambtenaar. Tussen neus en lippen door vernietigt hij de politieke carrière van Willem Aantjes, door te beweren dat de beoogde leider van het CDA bij de SS heeft gezeten. Onterecht, zo blijkt later. Onsympathieke man, en zijn roddelende echtgenote is geen haar beter. Brrrrr. Maar: er is meer.

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Dr. L. de Jong. Staatsdrukkerij en -uitgeverij, Den Haag, 1969-1991

Twee weken terug at ik met de schrijver A.H.J. Dautzenberg bij Faja Lobi op de Oude Markt. Het was het weer van alle mensen en we zaten op het terras, lekker onder de luifel. Toen we weer opstonden om te gaan wees ik A.H.J. Dautzenberg op de gedenksteen die daar nog altijd in de muur zit. A.H.J. Dautzenbergs volslagen onverschilligheid verbaasde mij. Deze plek was op 25 januari 1944 het toneel van één van de grootste wapenfeiten van het Nederlandse verzet. Loe de Jong wijdt er in deel 7 (tweede helft) maar liefst 9 bladzijden aan.

Continue reading