En kijk, ze hebben ook een mening over óns, de noorderbuurtjes.
https://www.youtube.com/watch?v=tOjt_XrJxr4