KutBinnenlanders.nl

Dag: 26 augustus 2009

Valve Software erkent schuld

New York, 24 augustus. Directeuren van Valve software onderkennen dat hun interne ’tekortkomingen’ hebben ‘bijgedragen aan het ontstaan van de Quarter Life Crisis‘ en de daarmee samenhangende ‘ernstige gevolgen voor de jongere westerse burger’. Om herhaling te voorkomen moet hun computergame Half-Life ingrijpend veranderen. Officiële instanties deden al acht maanden onderzoek naar de Quarter Life Crisis en kwamen halverwege die periode op het spoor van Half-Life. Mike Harrington en Gabe Newell, oprichters van de computergame en voormalige werknemers van Microsoft, buigen het hoofd diep in schaamte. “Intern onderzoek had op een bepaald moment al wel aangetoond dat Half-Life na een bepaalde periode tot Quarter Life kon leiden, maar we hebben dat stil gehouden om economische redenen. In een dergelijke keiharde markt als die van computergames breng je dit soort informatie niet moedwillig naar buiten. Bovendien werden we beïnvloed door de beloningsstructuur binnen ons bedrijf – we werden zozeer voor resultaten op korte termijn beloond dat we de risico?s voor de jeugd zelf uit het oog verloren.” De grootste fout lag bij de keuzemogelijkheden. “Aanvankelijk wilden we de speler enkel een koevoet geven, en het daarbij houden. Maar marktontwikkelingen dwongen ons feitelijk wel om onder andere een kruisboog, een bazooka, of zelfs een gaussgeweer toe te voegen. Tot opeens de speler een scala aan keuzemogelijkheden heeft, waarvan gebleken is dat dit rechtstreeks tot een Quarter Life Crisis leidt. De speler weet opeens niet meer of hij wel met het juiste wapen aan het schieten is, of dit wel het wapen is wat hij wil, of er geen betere manieren zijn om de aliens te doden. En die twijfel spreidt zich dan plots uit naar alle andere delen van hun leven. Wij zijn de rechtstreekse aanleiding geweest voor de Quarter Life Crisis, en ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer ons dat spijt.” Valve Software stelt voor om Half-Life ingrijpend te veranderen om ?het vertrouwen in de computergame te herstellen, de geloofwaardigheid van de First Person Shooter in het algemeen te herwinnen en de kans op een herhaling van de crisis te voorkomen?.

 

© 2022 KutBinnenlanders.nl

Theme by Anders NorenUp ↑