KutBinnenlanders.nl

Dag: 4 april 2008

Notulen SVMB

Notulen van vergadering van de Steungroep Voor MinderBedeelden, 3 April 2008

Aanwezig: E. Baarma, voorzitter; D. Andersen, secretaris; F. Banks, H. Asimoto, J. Londerzeel, K. Ijzersmit, L. Hoestbui, T. van Houts, H. Verhofstad, R. Smolenaars.

Afmelding: A. Hofstede

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur, en heet iedereen welkom bij de zesde bijeenkomst van de SVMB. Karel stelt voor de rondvraag als agendapunt nummer 4 op te voeren, de vergadering wijst dit af. Na een opmerking over “kleine teentjes” en andere lichaamsdelen van gelijke grootte, wordt lid K. Ijzersmit uit de vergadering verwijderd en prompt geroyeerd.

Continue reading

 

© 2024 KutBinnenlanders.nl

Theme by Anders NorenUp ↑